[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
24/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 3 ( 31 / )
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 ( 30 / )
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 15 สิงหาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 ( 28 / )
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 สิงหาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2/2560 ( 28 / )
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2/2560 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาล วิสามัญที่ 1/2560 ( 23 / )
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล วิสามัญที่ 1/2560 วันที่ 21 มีนาคม 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2560 ( 25 / )
    รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2560 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2564) ( 39 / )
    แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2564)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ( 41 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการสานเสวียน ตามโครงการ Zero waste วันที่ 4 พค.2561 ( 42 / )
    กิจกรรมการสานเสวียน ตามโครงการZero waste วันที่ 4 พค.2561 ที่เทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ( 34 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 วันที่ 26 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่<- 2/5->
  
<<
  
2
      
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292