[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ( 148 / )
    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 วันที่ 4 เมษายน 2561
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4 ( 71 / )
    โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4 วันที่ 3 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ( 66 / )
    โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 วันที่ 3 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21 ( 58 / )
    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21 วันที่ 19 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 ( 49 / )
    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18 ( 59 / )
    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18 วันที่ 22 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภู หมู่ที่ 7 ( 131 / )
    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภู หมู่ที่ 7 วันที่ 20 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลยางฮอม ปี 2561 ( 59 / )
    ครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลยางฮอม ปี 2561 วันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19 ( 56 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19 วันที่ 10 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 17 ( 42 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 17 วันที่ 9 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่<- 3/5->
  
<<
   
3
     
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292