[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 20 ( 54 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านป่าบง หมู่ที่ 20 วันที่ 21 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่เหนือ หมู่ที่ 14 ( 35 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่เหนือ หมู่ที่ 14
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 ( 36 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 วันที่ 9 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 วันที่ 10 เมษายน 2561 ( 32 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 8 วันที่ 10 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ( 33 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ( 76 / )
    พิธีทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 เม.ย. 61
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ( 62 / )
    โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฏหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ( 68 / )
    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฏหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ( 113 / )
    การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 1.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 2.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปประจำปี พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ( 115 / )
    โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่<- 4/5->
  
<<
    
4
    
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292