[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
12/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ นายสุนทร. พรมโลกา บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ( 102 / )
    อบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ นายสุนทร. พรมโลกา บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2561 : จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลบ.ม. บ้านชมภู หมู่ ๗ ( 57 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลบ.ม. บ้านชมภู หมู่ ๗ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านยางฮอม หมู่ 12 ( 108 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 27 ก.พ.2561 ( 117 / )
    งานน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 27 ก.พ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ( 166 / )
    พิธีถวายเครื่องราชสักการะล้านนาแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และงานปั่นจักรยาน “คนพันธุ์อึด ใจเกินร้อย ปั่นพิชิตดอยพญาพิภักดิ์” วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลารอยพระบาทบ้านพญาพิภักดิ์ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เวลาตั้งแต
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันปิยมหาราช อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 23 ต.ค. 2560 ( 133 / )
    กิจกรรมวันปิยมหาราช อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 23 ต.ค. 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ( 122 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ ห้องประชุมเทศบาลยางฮอม วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ( 116 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ( 119 / )
    -
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่<- 5/5
  
<<
     
5
   
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292