[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ( 40 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ( 85 / )
    พิธีทำบุญศูนย์แสดงและจำหน่าย กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย วันที่ 5 เม.ย. 61
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ( 69 / )
    โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฏหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ( 75 / )
    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านกฏหมายสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล วันที่ 30 มี.ค. 61 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 ( 122 / )
    การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 1/2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561 1.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลา และวันเริ่มต้นการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2561 2.เรื่องพิจารณากำหนดระยะเวลาและวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี สมัยแรกของปีถัดไปประจำปี พ.ศ.2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ( 122 / )
    โครงการนิทรรศการวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ นายสุนทร. พรมโลกา บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561 ( 112 / )
    อบรมโครงการพัฒนาอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ นายสุนทร. พรมโลกา บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ 3 วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2561.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/มี.ค./2561 : จัดซื้อ จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลบ.ม. บ้านชมภู หมู่ ๗ ( 67 / )
    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลบ.ม. บ้านชมภู หมู่ ๗ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มี.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านยางฮอม หมู่ 12 ( 119 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.พ./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 27 ก.พ.2561 ( 137 / )
    งานน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันที่ 27 ก.พ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่<- 5/6->
  
<<
     
5
    
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292