[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลยาฮอม | อัพเดทข่าวสารภายใน ประกวดราคา
อบรมโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ณ ห้องประชุมเทศบาลยางฮอม วันที่ 17 สิงหาคม 2560
โดย : สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน     | 121 views
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล-สมัยสามัญที่-2-2561-_30-พ.ค-61
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลยางฮอม
เทศบาลตำบลยางฮอมเข้ารับการตรวจประเมิน ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย
การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางฮอม สมัยประชุมสามัญที่ 2/2561
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 4/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญที่ 2/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 3
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3/2560 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 2/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล วิสามัญที่ 1/2560
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292