[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลยาฮอม | อัพเดทข่าวสารภายใน ประกวดราคา
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21
โดย : สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน     | 29 views
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
โครงการพระราชดำริ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภู หมู่ที่ 7
โครงการ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลยางฮอม ปี 2561
โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่ใต้ หมู่ที่ 19
โครงการพระราชดำริ บ้านยางฮอม หมู่ที่ 17
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 20
โครงการพระราชดำริ บ้านน้ำแพร่เหนือ หมู่ที่ 14
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292