[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลยาฮอม | อัพเดทข่าวสารภายใน ประกวดราคา
รายงานการประชุมสภาเทศบาล วิสามัญที่ 1/2560
โดย : สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
พุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน     | 59 views
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง. 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
การตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ กลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่องการยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561
ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลยางฮอม
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือด โดยพนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
กิจกรรมสุ่มตรวจลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุตำบลยางฮอม
กิจกรรมการส่งขยะถุงพลาสติก แก่บริษัทกรีนไลน์ รอบที่ 3
กิจกรรมการจัดการขยะอันตราย
กิจกรรมการบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
กิจกรรมการปลูกป่า ปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการรักษ์ป่ารักษ์โลก
กิจกรรมการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ โรงเรียนบ้านชมภู หมู่ที่ 7
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลยางฮอม 21 หมู่บ้าน
กิจกรรมการตรวจประเมินตลาดประชารัฐ ณ ตลาดสดทวีสุขศรีหมู่ที่ 5 ตำบลยางฮอม
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292