[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
  

ชื่อ : นางสาวรวมพร ลือชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสิริรัตน์ ปกปิงเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง
อีเมล์ : nongsirirat.ppm@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0811119614

ชื่อ : นางสุทธาธิณี วงค์ชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
อีเมล์ : moodsoom2526@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0960200446

ชื่อ : นางนารีรัตน์ แสนพวง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลังชำนาญการ
อีเมล์ : bambam_2520@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0810307539

ชื่อ : นางอภิญญา อะโนราช
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญ
อีเมล์ : Pasai_nn@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0861160082
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : สมาชิกสภา
3 : สำนักปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษา
7 : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
8 : ตรวจสอบภายใน
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292