ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลยางฮอมรณรงค์ไข้เลือดออก ร่วมกับอำเภอขุนตาล

09 ก.ย. 2562 411 ครั้ง

เทศบาลตำบลยางฮอมรณรงค์ไข้เลือดออก ร่วมกับอำเภอขุนตาล วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล