ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม

เลขที่ 1 หมู่ 7 ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340

โทรฯ : 053-606223 แฟ็กซ์ 053-606223

Email : yanghom01@hotmail.com