ข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอม ประจำปีงบประมาณ 2563
เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2563