ประกาศการจัดตั้งสูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประจำเทศบาลตำบลยางฮอม
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2563