การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561