การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 _1_
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561