การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561