การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561