[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
16/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ( 14 / )
    ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการสานเสวียน ตามโครงการ Zero waste วันที่ 4 พค.2561 ( 20 / )
    กิจกรรมการสานเสวียน ตามโครงการZero waste วันที่ 4 พค.2561 ที่เทศบาลตำบลยางฮอม
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพระราชดำริ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 ( 21 / )
    โครงการพระราชดำริ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13 วันที่ 26 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 ( 121 / )
    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15 วันที่ 4 เมษายน 2561
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4 ( 44 / )
    โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4 วันที่ 3 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 ( 37 / )
    โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3 วันที่ 3 เมษายน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21 ( 30 / )
    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21 วันที่ 19 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 ( 23 / )
    โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5 วันที่ 20 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18 ( 25 / )
    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18 วันที่ 22 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภู หมู่ที่ 7 ( 34 / )
    โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภู หมู่ที่ 7 วันที่ 20 มีนาคม 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่ 1/4->
  
<<
 
1
      
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292