[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by โรงเรียนบ้านศรีดอนชัย
     ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลยาฮอม | อัพเดทข่าวสารภายใน ประกวดราคา
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563)
โดย : สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน     | 108 views
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
รายงานการประชุมสภาเทศบาล วิสามัญที่ 1/2560
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 1/2560
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเทศบาลตำบลยางฮอม (พ.ศ. 2561-2564)
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
กิจกรรมการสานเสวียน ตามโครงการ Zero waste วันที่ 4 พค.2561
โครงการพระราชดำริ บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 15
โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 4
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน บ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ที่ 3
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านป่าแดงใหม่ หมู่ที่ 21
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 5
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภูใต้ หมู่ที่ 18
โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ บ้านชมภู หมู่ที่ 7
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม
เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292