สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  หัวข้อ
วันที่ประกาศ
เปิดอ่าน
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 7 ,8 , 12 ,15
7 / _Month_2 / 2557
567
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 1,3,14 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
31 / _Month_1 / 2557
565
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
20 / _Month_1 / 2557
763
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4,14,18,19
10 / _Month_1 / 2557
682
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาตามโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์
8 / _Month_1 / 2557
688
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 9
8 / _Month_1 / 2557
598
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 8,11,12
3 / _Month_1 / 2557
600
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 จุด
18 / _Month_10 / 2556
796
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง
8 / _Month_10 / 2556
772
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เร่ือง สอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านชมภู หมู่ที่ 7
26 / _Month_9 / 2556
890
  ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนเข้าสู่บ่อขยะชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลยางฮอม
25 / _Month_7 / 2556
958
  ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง
8 / _Month_7 / 2556
1005
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าสู่บ่อขยะชุมชน
18 / _Month_6 / 2556
1077
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (คอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ)
6 / _Month_6 / 2556
1183
  โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพญาพิภักดิ์ หมู่ที่ 13
3 / _Month_5 / 2556
1377
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างพนัง คสล. ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง บ้านชมภู หมู่ที่ 7
2 / _Month_5 / 2556
1264
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดบ่อขยะ จำนวน 4 โครงการ
10 / _Month_4 / 2556
1426
  เพิ่มข้อความตามประกาศสอบราคาเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ อปพร.
1 / _Month_4 / 2556
1366
  จัดซื้อเครื่องแบบชุดปฏิบัติการ อปพร.
26 / _Month_3 / 2556
2110
  สอบราคาซื้อถังขยะพลาสติกชนิดมีฝา เปิด-ปิด
20 / _Month_2 / 2556
1610
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
21 / _Month_9 / 2555
1777
  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ดาเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
21 / _Month_9 / 2555
2488
  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
28 / _Month_8 / 2555
2578
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จานวน 2 โครงการ
17 / _Month_8 / 2555
1749
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จานวน 8 โครงการ
13 / _Month_7 / 2555
2017
กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service