สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  หัวข้อ
วันที่ประกาศ
เปิดอ่าน
  สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ดาเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์
13 / _Month_7 / 2555
2116
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ
9 / _Month_7 / 2555
2088
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ
8 / _Month_6 / 2555
3290
  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อมอบให้คณะกรรมการหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลยางฮอม
2 / _Month_5 / 2555
3283
  สอบราคาโครงการจ้างเหมาขุดบ่อขยะ จำนวน 4 โครงการ
28 / _Month_2 / 2555
2660
  สอบราคาโครงการจัดซื้อดินจำนวน 2 โครงการ
28 / _Month_2 / 2555
1998
  สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยสัก หมู่ 9
22 / _Month_2 / 2555
1923
  สอบราคาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 9 โครงการ
17 / _Month_1 / 2555
2282
  ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยสัก ม.9 จังหวัดเชียงราย
6 / _Month_10 / 2554
2148
  แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความตามประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อแพสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ครบชุด(พร้อมใช้งาน)
5 / _Month_10 / 2554
2096
  สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสัก หมู่ 9
23 / _Month_9 / 2554
2104
  สอบราคาโครงการจัดซื้อแพสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดครบชุด(พร้อมใช้งาน)
23 / _Month_9 / 2554
2683
  สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะทองคำจำนวน 4 โครงการ
16 / _Month_9 / 2554
2025
  ประกาศสอบจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง หมู่ที่ 8,12,17
9 / _Month_9 / 2554
2038
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
19 / _Month_8 / 2554
2321
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝาย คสล. ลำห้วยลึก บ้านชมภู หมู่ที่ 7
4 / _Month_8 / 2554
1312
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
27 / _Month_7 / 2554
1640
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอมเรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านยางฮอม หมู่ที่ 17
20 / _Month_7 / 2554
1568
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะทองคำจำนวน 7 โครงการ
14 / _Month_7 / 2554
1692
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอมแก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
12 / _Month_7 / 2554
1266
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง สอบราคาจัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง
7 / _Month_7 / 2554
1561
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอมจัดซื้อรถบรรทุก เพื่อใช้จัดทำเป็นรถกู้ชีพ จำนวน 1 คัน
7 / _Month_7 / 2554
1402
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างพนังกันน้ำเซาะตลิ่ง บ้านห้วยสัก หมู่ที่ 9
30 / _Month_5 / 2554
469
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
24 / _Month_5 / 2554
485
  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างจำนวน 2 โครงการ
19 / _Month_4 / 2554
396
กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service