สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
  หัวข้อ
วันที่ประกาศ
เปิดอ่าน
  แก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาโครงการจัดซื้อดินถมเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรพร้อมปรับเกลี่ย
19 / _Month_4 / 2554
330
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
18 / _Month_4 / 2554
330
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อดินถม
18 / _Month_4 / 2554
365
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัดลม
11 / _Month_4 / 2554
754
  ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม
22 / _Month_2 / 2554
7030
  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
14 / _Month_12 / 2553
657
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 โครงการ
3 / _Month_12 / 2553
703
  สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกองจ้าง บ้านดงเจริญ ม.16 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
19 / _Month_11 / 2553
650
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
25 / _Month_3 / 2553
585
  ขอยกเลิกการประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 / _Month_3 / 2553
529
  ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 / _Month_3 / 2553
832
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข
18 / _Month_2 / 2553
655
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 17 และก่อสร้างพนัง หมู่ที่ 11 ต.ยางฮอม
15 / _Month_2 / 2553
1012
  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 / _Month_2 / 2553
613
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ
26 / _Month_1 / 2553
957
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 16
3 / _Month_8 / 2552
1842
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ
18 / _Month_7 / 2552
1254
  ประกาศสอบราคาจ้างเหมา
18 / _Month_7 / 2552
743
  ประกาศสอบราคาจัดซื้อ
18 / _Month_7 / 2552
1204
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
24 / _Month_6 / 2552
730
  สอบราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ บรรจุชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี
3 / _Month_3 / 2552
1097
กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service