สภาพทั่วไปเทศบาล
ข้อมูลการเงินและการคลัง

ข้อมูล ด้านสาธารณูปโภค

ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจ
ข้อมูล ด้านสังคม
ข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม
ข้อมูล ด้านสาธาณสุข
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2560
เทศบัญญัติฯ พ.ศ. 2559
 
 
แผนดำเนินการ พ.ศ.2560
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2559
แผนดำเนินการ พ.ศ. 2558
 
ผลดำเนินการ พ.ศ.2559
ผลดำเนินการ พ.ศ.2558
ผลดำเนินการ พ.ศ.2557
 
ข้อมูลข่าวสาร เทศบาล
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สินค้า OTOP
สถานที่การท่องเที่ยว

การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือน.
คำสั่งเทศบาลตำบลยางฮอม.

การยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษี
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
ภาษีป้าย
การชำระภาษีด้วยวิธีใดบ้าง
ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี
ภาษีโรงเรือน คืออะไร ?
มีต่อ....>>
 
จังหวัดเชียงราย
สวท.เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการ เชียงราย
ประกันสังคมจังหวัด
สพท.เชียงรายเขต 1
สพท.เชียงรายเขต 2
สพท.เชียงรายเขต 3
สพท.เชียงรายเขต 4
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
เทศบาลเวียงพางคำ
เทศบาลแม่สาย
 
 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 หนองไคร้ไหว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านห้วยสัก ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี
พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ วนอุทยานน้ำตกศรีชมพู หมู่ที่ 7 เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง บริเวณพระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณีแห่งนี้มีจุดเยี่ยมชมและกราบไหว้สักการะหลายจุด 1.พระธาตุกู่แก้วรัตนจุฬามณี และพระเจ้าทันใจ 2.พระพุทธรูปปางเปิดโลก
พระธาตุยางฮอม
ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านยางฮอม หมู่ที่ 12 พระธาตุยางฮอม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ก่อสร้างขึ้นโดยความศรัทธาของชาวบ้านในเขตตำบลยางฮอม โดยตามคำบอกเล่าของชาวบ้านซึ่งกล่าวกันว่าในอดีตได้มีตุงปลิวมาจากประเทศพม่า และได้มีชาวพม่าที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ติดตามตุง
พระธาตุจอมสวรรค์
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20 บ้านห้วยหลวงเหนือ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
พระธาตุจอมมงคลคีรีสารภี
หมู่ที่ 19 บ้านน้ำแพร่ใต้ ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
ภูหลงถังสระมังกร บ้านดอยพญาพิภักดิ์
ตั้งอยู่ในเขต วนอุทยานพญาพิภักดิ์ ดอยพญาพิภักดิ์ เป็นยอดภูเขาสูงที่มีทิวทัศน์สวยงาม บนยอดดอยสามารถมองเห็นทะเลหมอกตอนพระอาทิตย์ขึ้นในช่วงฤดูหนาวทางทิศตะวันออกและในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและผาตั้งได้อย่างชัดเจน ตลอดจนสามารถชมความสวยงา
วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
อยู่บ้านชมภู หมู่ที่7 เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม
น้ำตกแดนดง
อยู่ที่ บ้านงามเมือง หมู่ที่ 11 เป็นน้ำตกที่สวยงานตั้งอยู่ที่เขตรับผิดชอบของเทศตำบลยางฮอม
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>
สำนักงานเทศบาลตำบลยางฮอม เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทร 0-5360-6223 แฟกซ์ 0-5360-6292
www.yanghom.com
Design By SK Sales & Service