ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม

18 ธ.ค. 2561 118 ครั้ง

ประกาศเทศบาลตำบลยางฮอม เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 1 ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ