ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมบ้านป่าบง หมู่ที่ 1

03 ก.ค. 2562 256 ครั้ง

อบรมโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน บ้านป่าบง หมู่ที่ 1