ข้อตกลงการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลกับผู้บริหารเทศบาลตำบลยางฮอท ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562