การจดทะเบียนพาณิชย์ _เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน_
เมื่อวันที่ 08 พ.ย. 2561